strykas

strykas
strỹkas (vok. dial. strīk) sm. (2) , NdŽ, FrnW, (4) Drsk, strýkas (1) KI252, Rtr, 525, NdŽ, FrnW, , strìkas J 1. K, L256, 525, Ser, NdŽ lazdelė su įtemptų ašutų pluoštu garsui iš styginių instrumentų išgauti, griežiklis: Smuikų strykas BzF178. Stryko braukimo per stygas būdai MuzŽ. Patrauks, būdavo, stryku per stygas – ir suvirpa tau širdis . Tada pradėjo strykas ant štrūnų lakioti ir smuikas skambėti LC1888,47. Pasiėmė nuo lango menkutį smuiką, paėmė strykelį . ×2. Q511, CII566, R344, Krz194, 460, N, S.Dauk mūrininko mentė. ×3. I, J, L, L686 lentelė javų saikui nulyginti, kaupui nubraukti: Pūrą su stryku nubrauk Gd. Nubrauk stryku saiką, kad nesipiltų grūdai Rm. Seniau puspūrius parduodavo strykù nubrauktus Krkl. Pardaviau rugius po strykù Ds. ×4. Kal lentelė stiegiamam šiaudiniam stogui lyginti. ×5. Grg lentelė formuojamų plytų paviršiui lyginti. ×6. K, NdŽ forma durpėms daryti. ×7. dryžis, drūžė, ruožas: Audeklo strykaĩ eina ižilgai Drsk. Žiūriąs – toks juodas strykas tartum smalos kokios, tartum anglio LTR(Kp). ×8. KlvrŽ medžio rievė: Šito medžio tai geras strìkas: balanos pačios skyla Prn. Skyla kap po strikù (pagal striką) Dkš.
◊ strỹką nuim̃ti padarius gėdą pažeminti (išdidų): Mūs abiem bagočiam vaikai nùėmė strikùs (vieno sūnus apsivogė, kito duktė susigavo) Švn.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • strykas — strỹkas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • dryžas — 2 drỹžas sm. (4) K, (2) Up 1. dryžis, brūkšnys, driuožė, juostelė: Milelį dryžai gadina Šd. Ilgi debesų dryžai nutįso per visą dangų rš. Toks dryžas eina par visą nugarą Vkš. Baltas ceikis su raudonais dryžaĩs KII214. 2. žemės rėžis: Eik suark… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • griežiklis — griežìklis sm. (2) brauklys, strykas, trauktuvas: Smuiko griežìklis DŽ. Aš įsivaizdavau jį rankoje belaikantį griežiklį rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pitelis — 2 ×pìtelis sm. (1) 1. [K] žr. pitlius 1: Pitelio skrynė R70. 2. [K] smuiko strykas, smičius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smičius — ×smìčius (sl.) sm. (2) [K392], NdŽ, Kp, Ds, Aps, Dglš; M, Ser strykas, griežiklis: Su smičiumi griežia ant smuiko J. Su tuo smìčium traukia traukia tik Bgt. Smìčius jo rankoj kaip šaudyklė laksto, Lnkv. Muzikantai, traukit smičių (griežkit) –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • strikauka — 1 ×strikauka sf. (1) 1. žr. strykas 4: Strikauka sulygina šiaudus Pls. Strikauka medžiaginė, su raveliais Dv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • strykis — ×strỹkis sm. (2) 1. Vl žr. strykas 3: Strykiu (kantuotu meduku) grūdus lygiai sulig puspūrio kraštais nubraukdavo rš(Grz). Duok jam sieką grūdų po strykiù, t. y. nustrykyk J. Davė sėtuvę po strykiù KlvrŽ. 2. Dr, Pln plytinė: Kad žmogus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • traukas — traũkas sm. (2) RŽ, DŽ, NdŽ, (4) Bgt, Ig 1. žr. trauka 4: ^ Kaip koks traũkas trauka aną į nelaimę Užv. 2. DŽ, P. Skar(Ds) žr. trauka 5: Vėjo traũkas NdŽ. Baisus traũkas Rdm. 3. Ds žr. trauka 6: Patvino dirva, o nė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trauktuvas — trauktùvas sm. (2) Š, DŽ, NdŽ, KŽ, Skr, trauktuvas (1) K, Rtr, NdŽ, KŽ 1. L, Rtr, Šlč, NdŽ, Ds prietaisas kam aukštyn traukti, kelti, kėliklis: Paėmęs du tūkstančius žmonių su virvėmis ir trauktuvais, atverčiau laivę ir radau, kad ji visai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trintuvas — 1 trintùvas sm. (2) DŽ, NdŽ, KŽ 1. L, LKAI77(Krč) įrankis kam trinti, grūsti, krušti: Trintùvas – su kuriuo treni J. [Girnas] sudarė 2 akmenys: apatinis su įdubimu, į kurį buvo pilami grūdai, ir ovalo pavidalo viršutinis – trintuvas, kuriuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”